ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การแจกรูปสะกดคำ สำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขีนยไม่ได้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา บุษภาค
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,11:44  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ บุษบงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,11:14  อ่าน 854 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชา ว๓๑๒๐๑ (กลศาสตร์ ๑) หน่วยการเรียนรู้ แรงและกฎการเคลื่อนที่
ชื่ออาจารย์ : นายพลรวี รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบงานประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,08:38  อ่าน 551 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกศิณี อาจอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2560,18:42  อ่าน 896 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุดรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงาย (เล่มที่ ๕ )
ชื่ออาจารย์ : นางณัชชา อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2558,07:56  อ่าน 1638 ครั้ง
รายละเอียด..