ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/05/2013
ปรับปรุง 17/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 237205
Page Views 348134
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. 28 Welcome To...Phusingprachasermvit School
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 19 เม.ย. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 20 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสขายอาหารให้โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิ 08 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมว 08 มี.ค. 60
งานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่1/2560 17 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐ 07 ก.พ. 60
ด่วน !!! ประกาศผลการคัดเลือกการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์ จ 28 เม.ย. 59
ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 25 เม.ย. 59
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม.28 รับสมัครครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์ 12 เม.ย. 59
ด่วน!!! ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ( 06 ม.ค. 59
กลุ่มงานวิชาการ
แบบบันทึกผลสอบมาตรฐานกลาง(สพม.28) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 23 ก.พ. 60
แบบบันทึกผลสอบมาตรฐานกลาง(สพม.28) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23 ก.พ. 60
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559 20 ก.พ. 60
พรรณางานวิชาการ 20 ก.พ. 60
แบบฟอร์มย้าย 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 20 ก.พ. 60
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มส 20 ก.พ. 60
คำร้องขอวุฒิกรณีจบการศึกษาแล้ว 20 ก.พ. 60
กลุ่มงานบริหารงานทั่่วไป
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 20 ก.พ. 60
ดาวน์โหลด คู่มือระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System) SMSS 07 ก.พ. 60
คำสั่ง เรื่อง ประเมินคุณภาพภายใน 28 ต.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนภูสิงห์-เรื่องมาตรฐานโรงเรียนมัธยม 28 ต.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนภูสิงห์-เรื่องกลยุทธ์จุดเน้น 28 ต.ค. 59
ตัวอย่าง แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเขต 28 ต.ค. 59
ตัวอย่างรายงานโครงการตามรูปแบบงานวิจัย 28 ต.ค. 59
ตัวอย่างไฟล์โครงการ 01 ก.ย. 59
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 17 ก.พ. 60
ดาวน์โหลด แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด 07 ก.พ. 60
รายงานการประชุมข้าราชการครูฯ ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ 31 ม.ค. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 23 ส.ค. 59
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาความปลอดภัย 23 ส.ค. 59
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
คลังข้อสอบ ปีการศึกษา 2559
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ก.พ. 60
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 ก.พ. 60
วิชาศิลปะ 20 ก.พ. 60
วิชาวิทยาศาสตร์ 20 ก.พ. 60
วิชาภาษาอังกฤษ 20 ก.พ. 60
วิชาภาษาไทย 20 ก.พ. 60
วิชาคณิตศาสตร์2 20 ก.พ. 60
วิชาคณิตศาสตร์ 20 ก.พ. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน