ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/05/2013
ปรับปรุง 17/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 237194
Page Views 348113
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรี ประจญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปรีชา โต๊ะงาม
ครู คศ.3

นางสาวศิริพรรณ แก่นสาร์
ครู คศ.2

นายพลรวี รัตนพันธ์
ครู คศ.2

นางอรอุมา ขันธ์ทอง
พนักงานราชการ

นายศรีเรือน พุทธรักษ์
พนักงานราชการ