ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/05/2013
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 246611
Page Views 361770
คณะผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนงค์ ทองมนต์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประเสริฐ สรีสุขอัยการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่่วไป

นายนงค์ ทองมนต์
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางฉวี กลิ่่นไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางพัชรี ประจญ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ