ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง ประกาศผลการจัดกลุ่มห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒)
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง ผลการสอบเพื่อจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียน๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔ตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
สาร ภปว. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
สาร ภปว. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลโรงอาหารในโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปี2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปี2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม.28 รับสมัคร (ครูผู้สอนเอกภาษาจีน)
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปี2562
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลโรงอาหารในโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปี2562
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนี่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 61