ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปี2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปี2564
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านอาหารโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปี2564
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านอาหาร
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปี2563
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ประกาศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม.28 รับสมัคร (ครูผู้สอนเอกภาษาจีน)
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63