ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
คำสั่ง แผนแม่บท ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 28) 20 ก.ย. 61
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 99) 12 ก.ค. 61
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 333) 02 ส.ค. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (อ่าน 388) 17 ก.พ. 60
ดาวน์โหลด แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด (อ่าน 581) 07 ก.พ. 60
รายงานการประชุมข้าราชการครูฯ ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ (อ่าน 399) 31 ม.ค. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (อ่าน 848) 23 ส.ค. 59
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 549) 23 ส.ค. 59