ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 

มอบตัว   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น   
หลักฐานในการมอบตัว  
๑) สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน   ฉบับ
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน   ฉบับ
๓) สำเนาบัตรประชาชน บิดา นักเรียน   ฉบับ
๔) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา นักเรียน   ฉบับ
๕) สำเนาบัตรประชาชน มารดา นักเรียน   ฉบับ
๖) สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา นักเรียน   ฉบับ
๓) สำเนาหลักฐานทางการเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.๓  นักเรียน   ฉบับ

ทดสอบ  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น    นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยค่ะAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,16:24   อ่าน 157 ครั้ง