กลุ่มงานวิชาการ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,19:34   อ่าน 129 ครั้ง