ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลโรงอาหารในโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิท (อ่าน 194) 02 เม.ย. 61
ประกาศประมูลสหกรณ์ร้านค้า2561 (อ่าน 173) 02 เม.ย. 61
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 194) 29 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนี่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 187) 29 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 453) 19 เม.ย. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 417) 20 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสขายอาหารให้โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิ (อ่าน 389) 08 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมว (อ่าน 416) 08 มี.ค. 60
งานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่1/2560 (อ่าน 440) 17 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐ (อ่าน 367) 07 ก.พ. 60
ด่วน !!! ประกาศผลการคัดเลือกการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์ จ (อ่าน 641) 28 เม.ย. 59
ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 713) 25 เม.ย. 59
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม.28 รับสมัครครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 821) 12 เม.ย. 59
ด่วน!!! ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ( (อ่าน 698) 06 ม.ค. 59
ใหม่ !!! ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 662) 04 ม.ค. 59
ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม.28 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกวิทยาศาสต (อ่าน 1894) 22 ธ.ค. 58
แบบรายงานผลการดำเนินงาน(สหวิทยาเขต) (อ่าน 524) 10 พ.ย. 58
สานภูสิงห์ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 552) 02 ก.ย. 58
สานภูสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ (หลัง) (อ่าน 528) 03 ส.ค. 58
สานภูสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ (หน้า) (อ่าน 583) 03 ส.ค. 58
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ เป้าหมายและตัวชี้วัดการบริหารจัดการศึกษา (อ่าน 538) 22 ก.ย. 58
คำสั่งโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ปฎิบัติงาน ตามนโยบาย 2558 (อ่าน 518) 18 พ.ค. 58
รายงานประจำปีสถานศึกษา (SAR 2557) (อ่าน 695) 18 พ.ค. 58