ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/05/2013
ปรับปรุง 23/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 232550
Page Views 340087
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา รัตนพันธ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายภูรินท์ สอนพูด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน