ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/05/2013
ปรับปรุง 20/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 228743
Page Views 333292
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภูรินท์ สอนพูด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ มะปรางค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี ประจญ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนงค์ ทองมนต์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวี กลิ่่นไธสง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :