ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนทุกระดับชั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะคณะครูและนักเรียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้อำนวยการพบปะนักเรียน
ครูที่ปรึกษาพบปะนักเรียน
นางสาวกัลยา ใจบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คอมพิวเตอร์)
นายเกรียงเดช ใจโชติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ดนตรี)
นางสาวจันทิมา คำจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วิทยาศาสตร์)
นายชัยณรงค์ นวลสุด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
นางสาวบุษบา พรหมดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วิทยาศาสตร์)
นายศรายุทธ แสนคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
นายสังวาลย์ งามฉลาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,13:58   อ่าน 273 ครั้ง