ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/05/2013
ปรับปรุง 23/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 232543
Page Views 340080

นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนงค์ ทองมนต์
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่่วไป

นางฉวี กลิ่่นไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นางพัชรี ประจญ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ