ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
เลขที่ 93 หมู่ 11 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ 045-826328  E-mail: ppwschool2015@gmail.com 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร