ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ตำบลห้วยตึ็กชู กิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2534 มีนักเรียนจำนวน 38 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อาคารสถานที่จากนายวรการ น้อยสงวน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง โดยมีนายกฤษดา รัตนพันธ์ เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาและมีข้าราชการครูส่วนหนึ่งมาช่วยทำหารสอนโรงเรียนได้ติดต่อกับตำบลห้วยตึ๊กชู หาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายชาญชัย ศรชัยญาติ กำนันตำบลห้วยตึ๊กชูและชาวบ้าน ได้รับการบริจาคที่ดินทั้งสิ้น 50 ไร่ 294 ตารางวา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาเอกเทศ ชื่อโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ โดยมีนายกฤษฎา รัตนพันธ์ เป็นผู้บริหารคนแรก และนายสมศักดิ์ ศรีแก้ว เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน