ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/05/2013
ปรับปรุง 20/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 228746
Page Views 333295
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข เพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจในปี ๒๕๕๘
ปรัชญา
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม