รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
93 หมู่ 11   ตำบลห้วยตึ๊กชู  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 045-826-308 เบอร์แฟกส์ -
Email : 1033530966@pracharath.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :