คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา
"คืนสู่่เหย้า เราชาว ภ.ป.ว. ครบ ๒๖ ปี"
ในวันศุกร์ที่-เสาร์ที่ ๒๙-๓๐ ธันวามคม พ.ศ.๒๕๖๐ นี้
ณ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาส นี้
เข้าสู่หน้าหลัก